Vår politikk

Bør du vurdere Liberalistene?

Kanskje har du det trangt økonomisk, eller av andre grunner ønsker mindre bompenger, eiendomsskatt, parkeringsavgifter eller andre avgifter?

Kanskje er du oppgitt over alle prosjektene politikerne vil bruke skattepengene dine på, og tenker at de heller kunne investert sine egne penger i stedet for å tvinge deg til å betale?

Kanskje har du god økonomi og ser etter et parti som mener at du fortjener å beholde det du har jobbet for, eller som er på næringslivets side mot byråkrati og reguleringer?

Kanskje er du arbeidssøker som skulle ønske at det var litt enklere å finne bedrifter som hadde mulighet til å ansette deg? Eller et parti som ikke ser på deg som en svak person som må tas vare på av alle andre, men som tror at du kunne tatt vare på deg selv dersom systemet var annerledes?

Kanskje ser du etter et parti som vil la politiet prioritere vold, voldtekter og innbrudd, fremfor rusbruk, netthets og fartskontroller?

Kanskje har du hatt en vanskelig skolegang, eller har barn som ikke passer helt inn i A4-skolen, og mener at det bør finnes skole-alternativer som passer også for dere?

Kanskje jobber du i det offentlige og føler at ting sannsynligvis kunne blitt gjort på en mer fornuftig eller effektiv måte?

Vi tror at dersom vi skal komme oss ut av problemene vi har som samfunn eller enkeltpersoner, kan vi ikke tenke på den samme måten som fikk oss inn i problemene.

En stemme på Liberalistene er ikke en stemme på et nytt politisk parti som påstår at de kan styre livet ditt bedre enn de andre partiene, men en stemme på deg selv, og alle andre individer i Kristiansand. Velkommen til å lese noen av grunnene til at Liberalistene trengs i kommunestyret etter valget!

 

Innledning

Kommunen er pålagt av staten å sørge for en rekke tjenester og tilbud til sine innbyggere. I alt for stor grad tolkes disse lovene som at kommunen skal opprette kommunale institusjoner med offentlig ansatte, og skattefinansiere disse.  Venstresiden i norsk politikk mener normalt at flest mulig offentlige tjenester skal finansieres gjennom skatter og avgifter og at tjenesten skal leveres av offentlig ansatte. Høyresiden vil tidvis ha private tjenester, men mener fremdeles at det skal skattefinansieres.

Liberalistene vil følge nasjonale lover og forskrifter, men vi vil tolke dem så langt det er mulig opp mot våre idealer. Liberalistene mener at folk bør beholde mest mulig av inntekten sin, slik at de selv kan velge hvilke tjenester de ønsker å benytte seg av, og hvilken kvalitet de er villige til å betale for. Tjenestetilbydere, offentlige eller private, må da ha lav pris og god service for å tiltrekke seg kunder. Ulike kommuner bør også kunne velge ulike nivåer av skatt, avgifter og offentlig tjenestetilbud, slik at folk kan velge å bosette seg i en kommune som de mener har et passende servicetilbud ut fra hvor mye det koster å bo der.

Kommunen skal fremdeles sørge for hjelp til de som faller utenfor, men dette skal gjøres der man får et riktig tilbud til en god pris, enten dette tilbudet er privat eller offentlig. Kommunens oppgave er ikke å ta vare på offentlige arbeidsplasser, men å sørge for et godt tjenestetilbud til innbyggerne.

Det er mange positive ting kommunen kan bruke ressurser på. Selv om vi vil stemme mot mange av disse forslagene, betyr ikke det nødvendigvis at vi ikke vil at prosjektet skal gjennomføres. Dersom prosjektet er økonomisk bærekraftig kan private få med seg investorer og gjennomføre prosjektet. Dersom ingen  ønsker å gjøre dette betyr det at verdien ikke er stor nok i forhold til kostnaden. For å dempe politikernes lyst til å leke investorer med andres penger, bør de derfor risikere sine egne penger dersom de velger å skattefinansiere prosjektet. Som politikere må vi tørre å nedprioritere mange positive saker, slik at folk selv kan velge hva de vil bruke sin tid og sine penger på.

Arendal

Image

Kjære velgere i Arendal,

Liberalistene Arendal sin rettesnor er å redusere politikeres innflytelse over ditt privatliv og din lommebok. Vi har forståelse for og tolererer at mennesker har forskjellige forutsetninger, preferanser og mål i livet. Hvert individ kjenner seg selv og egne prioriteringer best, ingen myndigheter besitter den kunnskapen. Dessverre lager politikerne stadig flere tvangstrøyer som hemmer individets og samfunnets utvikling. Vi fremmer frivillighet og øke personlige valgmuligheter, noe som både hever livskvaliteten for den enkelte og reduserer friksjon og motsetninger mellom grupper.

Vi ser på egenfinansiert fredelig innvandring, teknologisk utvikling og nye kreative løsninger med stor optimisme. Både Arendal og resten av verden består av dynamiske samfunn, og utvikling skjer enten man liker det eller ikke. Vi har en klar ja-holdning til frivillige organisasjoner, det sivile samfunn og alle andre frivillige aktiviteter som øker velstanden i samfunnet. Vi vil fjerne byråkratiske og økonomiske hindringer disse møter.

Offentlig sektor må på slankekur for at man fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg av nye og bedre muligheter som frembringes av det sivile samfunnet. Liberalistene Arendal vil være din vakthund som passer på at slike nye tilbud kan komme alle til gode, uten at det begrenses eller rasjoneres av politikere og byråkrater. Skattefinansierte monopoler må fases ut over tid, og det samme gjelder all subsidiering av offentlige investeringer i privat næringsvirksomhet. 

Skatter, avgifter og reguleringer rammer de svakeste i samfunnet. Innføring av høyere og stadig flere avgifter som gir rom for dårlige offentlige prioriteringer og er destruktivt. Dette reduserer dine muligheter til å hjelpe deg selv og dine nærmeste til å ha et best mulig liv. Fordyrende byråkratisk regulering av tomtearealer og boligbygging sammen med eiendomsskatt er gode eksempler på det. Liberalistene Arendal vil kontinuerlig jobbe for at politikere skal bestemme mindre, og at du selv kan styre din egen hverdag.

Politikere ut av privatliv og lommebok!

Med vennlig hilsen,

Daniel Fosseli
Leder i Liberalistene Arendal

Del 1 - Økonomi og administrasjon

Kristiansand

Del 2 - Mennesker og samfunn

Image

Kjære velgere i Kristiansand

Liberalistene vil jobbe for å redusere politikernes innflytelse over ditt privatliv og din økonomi. Vi mener det bør være minst mulig skatter, avgifter og reguleringer. På den måten kan privatpersoner, næringsliv og frivillige organisasjoner stå friest mulig til å disponere sin tid og ressurser slik de selv mener er best.

Med Liberalistene i kommunestyret får du ingen hestehandel. Vi stemmer ikke for de andre partienes dårlige forslag, for at vi skal få gjennom noen av våre egne.
Vi vil heller ikke stemme ut fra hva avisene skriver om, hva som vil gjøre oss populære eller gi oss flere stemmer ved neste valg. Vi vil stemme for alle forslag som fører til økt personlig og økonomisk frihet, og vi vil være mot alle forslag om nye reguleringer og økt offentlig pengebruk

Mens de andre partiene prøver å gjøre det som er “best for fellesskapet”, selv om det går ut over enkeltmennesker, så velger Liberalistene heller det som er best for enkeltmennesket. Når hver enkelt av oss har det bra, får fellesskapet det bra.

Vi tror mange kunne tenke seg litt mer frihet og kontroll i eget liv. Noen vil bruke tid og penger på familie, trening, utdanning eller jobb, mens andre vil prioritere reise, natur, frivillighet eller kultur. Det er ditt liv, og ditt valg!

Vi er ofte uenige med de andre partiene, både på høyresiden og venstresiden. Vårt mål er ikke å gjøre deg til en god skattebetaler for å holde staten gående, eller å regulere din adferd for å redusere kostnader til helsevesenet. Vi mener at livet i seg selv er den høyeste verdien! Det ville være en ære å få representere deg i kommunestyret de neste fire årene.

Kenneth Tolås
1.kandidat for Liberalistene Kristiansand