Liberalistene Kristiansand

Liberalistene Kristiansand
Frihet til å leve

Ikke bestemt deg? Prøv vår valgomat!

Det er lett å bli fristet av de andres partienes valgløfter, men husk at det er du som må betale for det i mange år fremover. Liberalistene lover ikke bort valgflesk, og det løftet holder vi!

VÅR POLITIKK

Image

ØKONOMI OG SLØSING


- Vi vil alltid stemme mot unødvendig pengebruk, uansett hvor god intensjonen måtte være, slik at du selv kan bestemme hvordan du vil bruke din tid og dine penger.
- Vi sier nei til eiendomsskatt, kommunal gjeld, bompenger, kunstsilo, flytting av containerhavn til Kongsgård-Vige og dyr utbygging av Gartnerløkka.
- Vi vil redusere politikerlønninger, parkeringsavgifter og kommunale gebyrer.

Image

BYRÅKRATI OG REGULERINGER


- Vi vil regulere flest mulig arealer friest mulig og la alle søknader knyttet til regulering og byggesaker ha en kortest mulig svarfrist.
- Alle gyldige søknader som ikke er besvart innen angitt frist skal være å anse som godkjent.
- Vi vil være på innbyggernes og næringslivets side mot byråkrati og reguleringer.

Image

FRIHET TIL Å LEVE


- Vi vil la deg bestemme om du vil bruke privat eller offentlig barnehage, skole, helsevesen, rusomsorg, psykisk hjelp eller eldrehjem, og alltid la tilskuddet følge personen.
- Vi vil la politiet prioritere vold, voldtekter og innbrudd, fremfor rusbruk, netthets og fartskontroller.
- Vi vil stemme for alle forslag som fører til økt personlig og økonomisk frihet, og vi vil være mot alle forslag om nye reguleringer og økt offentlig pengebruk. Det er ditt liv, og ditt valg.

VÅRE POLITIKKERE

Image

1. kandidat


kenneth.tolaas@liberalistene.org

Vi har bare ett liv her på jorden, og for meg er det viktig at folk har muligheten til å leve livet på sine egne premisser. Kanskje er du en av de som ønsker spenning og forandring i livet, eller vil ha tid og penger til å utgjøre en forskjell hos andre? Eller kanskje du bare vil være i fred og leve livet med de du bryr deg mest om? Mitt mål er ikke at du skal bidra mest mulig i kommunekassa slik at jeg får gjennomført mine prosjekt, men å senke skatter, avgifter og reguleringer, slik at du skal ha de beste forutsetninger for å leve det livet du selv ønsker.

Image

2. kandidat


steinar.fredriksen@liberalistene.org

Kristiansand kommune bruker mye penger på ting en kommune ikke burde bruke penger på. Jeg er klar for å komme inn i kommunestyret og være en stemme mot mer offentlig pengebruk! Vi mener at bilen er et fantastisk gode og vi vil ikke gjøre det unødvendig dyrt for folk å eie å kjøre bil. Vi er derfor imot økte bompenger og vi sier nei til å finansiere kollektivt via bom. Vi vil gå inn for at søknader knyttet til regulering og bygging skal ha så kort svarfrist som muligvi vil at alle gyldige søknader som ikke har fått svar inne fristen skal anses som godkjent. En stemme på liberalistene er en stemme på mer frihet og makt over sitt eget liv. Vi mener at du er bedre til å ta avgjørelser i ditt eget liv enn det politikerne er. Jeg håper du stemmer på Liberalistene ved kommune- og fylkesvalget!

Image

3. kandidat


typeof@gmail.com

Jeg er selvstendig næringsdrivende, far og en liberalist som er opptatt av at alle skal få være i fred fra tyngende byråkrati, reguleringer og skatter. Derfor vil jeg kutte mest mulig i byråkratiet, og gjøre kommunal saksbehandling raskere. Sikkerhet er også viktig for meg, og jeg er opptatt av at politiet skal prioritere reell kriminalitet som vold og innbrudd, foran andre typer lovbrudd uten offer. I tillegg bør de fotfølge vanekriminelle. 
Selv om jeg er liberalist, må jeg være realistisk og forholde meg til kommune-budsjetter og offentlige tjenester. Da tenker jeg på Maslows behovspyramide: fiks skoler, helse, infrastruktur og næring før man i det hele tatt begynner å tenke på kultur! Det er helt feil at man bygger prangende kulturbygg samtidig som man legger ned skoler.

Er du enig i at kommunestyret bør ha minst en representant fra Liberalistene, så håper vi at du vil bruke stemmeretten. Stem på deg selv denne gangen, stem Liberalistene!

VIDEOER