VÅR POLITIKK

Image

ØKONOMI OG SLØSING


- Vi vil alltid stemme mot unødvendig pengebruk, uansett hvor god intensjonen måtte være, slik at du selv kan bestemme hvordan du vil bruke din tid og dine penger.
- Vi sier nei til eiendomsskatt, kommunal gjeld, bompenger, kunstsilo, flytting av containerhavn til Kongsgård-Vige og dyr utbygging av Gartnerløkka.
- Vi vil redusere politikerlønninger, parkeringsavgifter og kommunale gebyrer.

Image

BYRÅKRATI OG REGULERINGER


- Vi vil regulere flest mulig arealer friest mulig og la alle søknader knyttet til regulering og byggesaker ha en kortest mulig svarfrist.
- Alle gyldige søknader som ikke er besvart innen angitt frist skal være å anse som godkjent.
- Vi vil være på innbyggernes og næringslivets side mot byråkrati og reguleringer.

Image

FRIHET TIL Å LEVE


- Vi vil la deg bestemme om du vil bruke privat eller offentlig barnehage, skole, helsevesen, rusomsorg, psykisk hjelp eller eldrehjem, og alltid la tilskuddet følge personen.
- Vi vil la politiet prioritere vold, voldtekter og innbrudd, fremfor rusbruk, netthets og fartskontroller.
- Vi vil stemme for alle forslag som fører til økt personlig og økonomisk frihet, og vi vil være mot alle forslag om nye reguleringer og økt offentlig pengebruk. Det er ditt liv, og ditt valg.

Lyst til å møte oss?
Bli med på neste Liberal Aften!

Event